KML

Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium
KML

Alkalmazási területek:

 • Nukleáris, biológiai és vegyi szennyezettség felderítése
 • Rendezvények és katasztrófa helyszínek biztosítása

A rendszer részei:

 • Személyi dózismérők
 • Sugárszint mérők
 • Mentesítő készlet
 • Szennyezettség mérők
 • Sugárfelderítő rendszer
 • Légzésvédő és bőrvédő eszközök
 • Gyors biológiai kimutató eszközök
 • Kézi Raman és FTIR spektrométerek
 • Kimutatócsöves gázmérők, elektrokémiai gázmérők
 • Hordozható gázkromatográf és tömegspektrométer
 • Infokommunikációs-, világító- és műszaki eszközök
 • Terjedés számítás szoftver és vegyi anyag adatbázis
A több éves fejlesztés alatt megvalósuló KML - Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium - elsődleges feladatát képezi, katasztrófa helyzet esetén a veszélyes területének felderítése, meteorológiai helyzetének meghatározása, valamint határainak megjelölése. Továbbá a modern számítástechnikai eszközei és veszélyes anyag adatbázisa révén korszerűen megvalósítható a terület veszélyes anyagainak felderítése, meghatározása és mintavételezése. Ezen felül képes terjedést számítani, felderítési adatok gyűjteni, rendszerezni és továbbítani. A málházott eszközök bizonyos veszélyes anyagokkal szemben védelmet nyújtanak és szükség esetén képesek biztosítani a személyzet mentesítését. A laboratórium több fajta bázisjárműre is telepíthető.

Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium fejlesztése