Utánfutóra telepített képességbővítő rendszerelemek kifejlesztése a személyi mentesítő rendszerek speciális alkalmazási igényeihez
Beavatkozó Mentesítő Készlet (BMK) Az "Utánfutóra telepített képességbővítő rendszerelemek kifejlesztése a személyi mentesítő rendszerek speciális alkalmazási igényeihez" fejlesztésünknél azt a célt tűztük magunk elé, hogy alakítsunk ki:
  • a katonai célú (azaz a harcképesség visszaállítására irányuló) személyi mentesítéshez már meglévő Személyi Mentesítő Konténer lehetőségeit kiegészítő, sebesültmentesítő képességet (a sérült személyek túlélési esélyeinek javítása érdekében),
  • a katasztrófák környezetében tevékenykedett vagy onnan evakuált személyek mentesítéséhez egy sátor-alapú személyi mentesítési alapképességet,
  • egy kis terjedelmű, hordozható felszerelést az első beavatkozó csoportok ön- és személyi mentesítési feladataihoz (az előző két rendszer elemeit és megoldásait felhasználva).

A projekt induló fázisában - 2010 nyarán – kerültek kidolgozásra a képesség megvalósítását megalapozó pneumatikus sátor kialakítására és belső elrendezésére vonatkozó követelményeink, az utánfutón szállíthatósággal (abba fixen beépítéssel, illetve málházhatósággal) összefüggő igényeink. Ezek megtervezését követően indult a sátrak és az utánfutók gyártása.

A mentesítő keret és a hordágyas mentesítő sor kialakítását a sátor belső elemeivel egyeztetett rendben végeztük, ismétlődő próbákkal és módosításokkal eljutva oda, hogy a stabil telepíthetőség megvalósítható legyen a minél kevesebb darabból állás mellett (ami gyorsabbá teheti az összeállításukat), ugyanakkor az egyes elemek egy ember által mozgathatók - s így kettő által összeállíthatók – legyenek, s mindemellett érvényesülhessenek a málházás igényei is. Ezek a próbák (és a szükséges korrekciók) folytak 2011 elején.

A projekt befejező fázisában – 2011 késő tavaszától - elvégeztük az utánfutók beépítését, a málházási helyek kialakítását, a fix rögzítésű egységek beszerelését és a málházott összetevők elhelyezését. Záró lépésekként elvégeztük az egyes rendszerek teljes komplettírozását, végellenőrzését és működési próbáit.

A projekt eredményeként megvalósultak az alábbi elemek:

  • katonai kivitelű Sebesült Mentesítő Rendszer /utánfutón/ - a járóképes és a hordágyon szállított sérültek mentesítésére (amely - a hordágyas sor kettéosztásával - normál személyi mentesítésre is alkalmazható),
  • katasztrófavédelmi kivitelű Személyi Mentesítő Felszerelés /utánfutón/ - a katasztrófák környezetében szennyeződött személyek mentesítésére (amely –készletbővítéssel - sebesültek mentesítésére is alkalmazható),
  • katasztrófavédelmi (hordozható) kivitelű Beavatkozó Mentesítő Felszerelés - az első beavatkozó csoportok egyéni védőeszközeinek mentesítésére, és személyi mentesítésére.

Ezen újonnan megvalósított berendezések közös jellemzője, hogy teljesen autonóm alkalmazásuk nem tervezett, hanem mindig valamely rendszerhez kapcsolódnak, annak támogató elemeként működnek.

A fejlesztés eredményes befejezésének köszönhetően képessé váltunk, hogy a Magyar Honvédség követelményeit kielégítő eszközt ne kelljen importálni, hanem hazai gyártásból legyen szállítható.

 

bmk_uszt
Közép-Magyarországi Operatív Program
KMOP-1.1.4-09
Vállalati innováció támogatása

Projekt megnevezése:

Utánfutóra telepített képességbővítő
rendszerelemek kifejlesztése a személyi mentesítő
rendszerek speciális alkalmazási igényeihez

Projekt azonosító: KMOP-1.1.4-09-2010-0084
Megvalósítás ideje: 2010.06.01.-2011.08.31.

Kedvezményezett: Respirátor Zrt
bmk_uszt
 
bmk_uszt Közreműködő szervezet:

MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1539 Budapest, Postafiók 684
 
bmk_uszt bmk_uszt
Beavatkozó Mentesítő Készlet (BMK)
 
smr-u_uszt Sebesült Mentesítő Rendszer /utánfutón/ (SMR-U)
 
szmf-u_uszt Személyi Mentesítő Felszerelés /utánfutón/ (SZMF-U)