Katasztrófavédelmi eszközrendszer fejlesztése

Katasztrófavédelmi eszközrendszer fejlesztése
A kedvezményezett neve: GAMMA Zrt.
A projekt címe: Katasztrófavédelmi eszközrendszer fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 266.699.545,- HUF
A támogatás mértéke: 35%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.31.
A projekt azonosító száma: 2018-1.1.2-KFI-2018-00212

A projekt fő célkitűzése egy olyan új komplex beavatkozó, illetve irányító katasztrófavédelmi képesség prototípus elemeinek megtervezése és megvalósítása, amely a jelenlegi rendszerben alkalmazott eszközöket kiegészítve növeli azok hatékonyságát, illetve kiterjeszti a meglévő műveleti beavatkozó képességeket.

A fejlesztési tevékenység magába foglalja egy új, több célra alkalmazható alapjármű és annak moduláris cserélhető felépítményeinek, illetve kiegészítő rendszereinek kifejlesztését, prototípus változatainak megépítését.

A felméréseink alapján megállapítható, hogy jelenleg más gyártók nem állítanak elő olyan cserélhető felépítményekkel szerelhető többfunkciós beavatkozó jármű rendszereket, amelyek egymagukban felhasználhatóak nehéz terepi vízszállításra, terepmentesítésre, műszaki beavatkozásra, elakadt, üzemképtelen nehéz járművek elvontatására, szélsőséges időjárási körülmények és terepviszonyok közötti műveletekben vezetési pontként, valamint egyéb katasztrófavédelmi feladatok ellátására. Ezért is van annak különösen nagy jelentősége, hogy a dupla fülkés többcélú gépjármű képes lesz közúton és nehéz terepviszonyok között is mozogni, nagy tömegű oltóanyagot és/vagy felszereléseket a kárhelyszínekre eljuttatni, önálló, autonóm módon beavatkozni, sebesült, vagy kimentett személyeket szállítani, hóakadályokat eltávolítani.

A többcélú gépjármű speciális felépítményei révén a katasztrófavédelem széles körben bevethető eszközévé válhat. A jármű az általunk fejlesztett technológiának köszönhetően képes lesz megközelíteni azon tűz gócpontokat, ahol fennáll a robbanásveszély, illetve feltételezhető különböző mérges gázok, gőzök, egyéb légnemű égéstermékek jelenléte, valamint hogy biztonságosan bevethető előzőleg fel nem térképezett területeken való feladatok végrehajtására, a személyi állomány védettségének biztosítása mellett (pl. robbanószerkezetek, felrobbanó gáztartályok repeszei, nagyobb ledőlő faágak, stb. által okozott sérülések), akár szélsőséges időjárási körülmények között is.

Az univerzális nyitott felépítmény fogja képezni számos speciális felépítmény alapját. Ezen belül a nehézterepi vízszállító felépítmény lehetőséget biztosít közúti ellátási pontról nehezen megközelíthető, vagy közúti járművekkel el sem érhető műveleti területekre akár 9 000 l víz egyidejű kijuttatására. A kialakítandó rendszer biztosítja majd a tartály gyors töltését és leürítését. A képesség kiegészítésre kerül egy olyan szivattyú, vegyszeradagoló, fúvóka elemeket tartalmazó rendszerrel, ami lehetőséget biztosít majd nagy területek fertőtlenítésére is. Napjainkban a hazánkat átszelő megnövekedett közúti áru és veszélyesáru szállítási tevékenységből adódóan egyre gyakoribbak az olyan balesetek, ahol nagyméretű járművek érintettek, illetve a balesetek nagy területeket fednek le. Ezen esetek kárelhárítási feladatainak végzésére kialakítandó nehéz műszaki mentőszer felépítményen kialakításra kerül mindazon nagy teljesítményű vágó, bontó hidraulikus eszközök elhelyezése, amelyek ilyen műveleteknél nélkülözhetetlenek. Az alapjármű levegő, hidraulika és elektromos rendszere kialakításából adódóan képes lesz műveleti területen az eszközök által igényelt külső energiamennyiségek részleges biztosítására. A jármű képes lesz 40 t maximális megengedett össztömegű járművek, pótkocsik vontatására.

Az univerzális zárt felépítmény képezi alapját mindazon képességnek ahol előtérbe kerül a hat fős bevetési állományon felüli élő erő megóvása, munka-élet körülményeinek megteremtése. A sebesült-, személyszállító felépítmény alkalmas lesz 10 személy egyidejű szállítására vagy 2 fekvőbeteg és 4 ülő személy ellátó helyre történő biztonságos eljuttatására, hideg körülmények között melegedőként való működésre. A hómaró adapter alkalmazásával egyidejűleg ez a kialakítás ideális képességet biztosít téli időszakokban a hófúvásoktól elzárt helyeken rekedt személyek kimentésére, utánpótlás, ellátmány szállítására. A több célú járműre rögzített bevetés irányítási felépítmény a beavatkozó szervezetek irányítási eszköze lehet a műveleti területeken kimondottan nehezen megközelíthető terepviszonyok között is, közel a beavatkozás helyéhez, ahol a védettségen túlmenően fontos szempont a gyors rugalmas helyváltoztatás szükségessége is. A katasztrófa sújtotta területeken működtetett, katasztrófavédelmi feladatot végrehajtó állomány a kárhelyszínen fennálló nehézségek közepette alkalmazható/működő eszközök/eszközrendszerek birtokában lehet. Az eszköz, az esetlegesen a pótkocsin magával szállított egyéb felépítmény képességével kiegészítve, mint rendszer lenne képes biztosítani a vezetési törzs folyamatos munkavégzéséhez szükséges feltételeket, a bevetésirányító személyzet folyamatos munkavégzését, az ahhoz szükséges felszerelések, berendezések tárolását, szállítását, megfelelő munkakörülményeket a személyzet számára a bevetés teljes időtartama alatt.

A több célú járműhöz kifejlesztendő felépítmény szállító terepi használatra készülő nehéz pótkocsi több funkcióval rendelkezik. Egy részről mobil tárolási lehetőséget biztosítana az épp nem használt felépítmények számára, másrészt lehetővé tenné az alapjárművön rögzített felépítményen meglévő képesség műveleti területen történő kiterjesztésére egy további felépítmény funkciójának megjelenítése révén. A pótkocsi az alapjárművel megegyező felépítmény rögzítési elemekkel kerül kialakításra, oly módon, hogy terepi képességei megegyezzenek az alapjárműével.

A közúti használatra készítendő pótkocsi a terepi használatra készülő eszközhöz hasonló felhasználású, de a felépítmények mozgatására és tárolására csak átlagos közúti viszonyok mellett képes. Minimális átalakítással, esetleges speciális kiegészítésekkel a jármű alap védettségéből adódóan jól alkalmazható lenne a Magyar Honvédség kötelékében is.

A fejlesztés fontos eredménye lehet, hogy olyan új terméket tudunk rövid időn belül a hazai és a nemzetközi piacra bevezetni, amely magába ötvözi a már létező legkorszerűbb technológiákat, és újdonságokat, ezáltal a megrendelők jelenlegi, és jövőbeli igényeit is képes lesz kielégíteni.