KML ADR

Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium
KML ADR

Alkalmazási területek:

 • Nukleáris biológiai év vegyi szennyezettség felderítése
 • Rendezvények és katasztrófa helyszínek biztosítása

Eszközök:

 • Mentesítő készlet
 • Sugárfelderítő rendszer
 • Gyors biológiai kimutató eszközök
 • Légzésvédő és bőrvédő eszközök
 • Infokommunikációs-, energiaellátó, világító és műszaki eszközök
 • Kimutatócsöves és elektrokémiai gázmérők
 • Tömegspektrométer,kézi Raman spektrométerek
 • Személyi dózismérők, sugárszint és szennyezettség mérők
 • Mobilizálható mérőrendszer a meteorológiai paraméterek, gázok és dózisteljesítmény mérésére terjedésszámítás szoftver, vegyi anyag adatbázis
A több éves fejlesztés alatt megvalósuló KML-ADR - Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium - elsődleges feladatát képezi, katasztrófahelyzet esetén a veszélyeztetett terület felderítése, határainak megjelölése, mintavételezés, valamint a meteorológiai helyzet meghatározása. Modern számítástechnikai eszközei és veszélyes anyag adatbázisa révén korszerűen megvalósítható a terület veszélyes anyagainak felderítése, meghatározása. Ezen felül képes terjedést számítani, felderítési adatokat gyűjteni, rendszerezni és továbbítani. A málházott egyéni védőeszközök védelmet nyújtanak a veszélyes anyagokkal szemben, a mentesítő eszközök biztosítják a személyzet mentesítését. A laboratórium több fajta bázisjárműre is telepíthető.

Katasztrófavédelmi Mobil Laboratórium fejlesztése