Magyar English
Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.   Telefon: (+36 1)205 5771   Fax: (+36 1) 205 5778
Keresés   ok

GAMMA Ipartörténeti Szakgyűjtemény kronológiája 1981-2008-ig

1981 Az alapítás ideje, a gyűjtemény kezdete.

1985. Az első, helyi alkalmi kiállítás "40 ÉV A GAMMA MŰVEKBEN" címmel

1994. A Hadtörténeti Múzeumban "100 ÉVE SZÜLETETT JUHÁSZ ISTVÁN A GAMMA TULAJDONOSA A GAMMA-JUHÁSZ TÍPUSÚ LŐELEMKÉPZŐ FELTALÁLÓJA" című kiállítás.A XI. kerületi Etele Helytörténeti Körben állandó kiállítás nyílt a "GAMMA TÖRTÉNETE" címmel.A COMFER 94 Nemzetközi Számítástechnikai Szakkiállításon "JUHÁSZ ISTVÁN ÉLETE" című kamara kiállítás. "METESZ Országos Ankét a Műszaki, Természettudományos és Orvosi Gyűjtők és Gyűjtemények" tárgykörben. Itt hangzott el: "XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemények, különös tekintettel az ipartörténetére" című előadás.

1995. A Hadtörténeti Múzeumban "A vegyipar, vegyvédelem története" című kiállítás.A "75 éves GAMMA" című jubileumi kiállítás a gyártelepen. Múzeumi "MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY"t kapott a GAMMA IPARTÖRTÉNETI GYAKGYŰJTEMÉNY az ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM szakvéleménye alapján a MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM-tól.METESZ országos ankét "A mérnök, a természettudós és az orvos szerepe a társadalomban". Itt hangzott el "Juhász István, a GAMMA feltalálója és tulajdonosa" címmel előadás. A Neumann János SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUS-án, "Magyar Számítógép-technika története" szekcióban előadás a "GAMMA-JUHÁSZ LŐELEMKÉPZŐ"-RÓL, Dr. Varga József és Kemény Tibor tolmácsolásában.

1996. A "Magyarország múzeumai" című útikalauzban és ismerettárban megjelenik a "GAMMA Múzeum Szakgyűjtemény" címszó.A Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége a GAMMA Múzeum részére a Dulovits Díjat adományozta.

1997. A Műszaki Múzeumok Első Kongresszusa című rendezvényre a GAMMA Múzeum vezetőjét is meghívják. A Hadtörténeti Múzeum-ban a "Honi hadiipar évszázada" kiállításon a GAMMA Múzeum gyűjteményéből is kiállításra kerültek műszerek és dokumentumok.

1998. A XI. kerületi ETELE HELYTÖRTÉNETI KÖR-ben átalakítva a GAMMA új kiállítása nyílik meg. A Művelődési és közoktatási Minisztérium pályázatát elnyerve, elkészül a múzeumi szakleltár, mely nagy elismerést vált ki szakmai közökben.

1999. A GAMMA MŰSZAKI Rt. felszámolja rajztárának egy részét. A mintegy 6 köbméter dokumentáció az Országos Műszaki Múzeumba kerül. Ott szétválogatva a dokumentáció egyrésze ott marad, másik része az Országos Levéltárba kerül megőrzésre, a maradék pedig selejtezésre (főleg szerszámrajzok) kerül.

2000. Japán gyűjtővel történt levelezés alapján kiderül, hogy az 1993.-ban a Váci Petzvál Múzeumból ellopott Duflex prototípus (NRo. 965.) Japánban van egy gyűjtőnél. A Hadtörténti Intézet és Múzeumban megalakul a Haditecnikai Történeti Társaság, melynek elnökségi tagjává választják Kemény Tibort aki nagyon sokat tett a szakgyűjtemény létrehozásáért.

2001. Elkészül az ipartönténeti szakgyűjtemény új bemutatóterme.

2004. A Gamma Rt. költségén megkezdődik a múzeumi fényképek és iratanyagok digitalizálása.

2005. A 85. évforduló alkalmából kibővül a múzeumi bemutató terület és ismét felújitják. A digitalizált anyagok és a tárgyakról készült képek egy része felékerül a www.gammatech.hu/muzeum/ oldalra.

2008. A gyűjtemény a Gamma zRt. új telephelyén kerül elhelyezésre.

2016. A múzeum közgyűjteményi (szakmúzeumi) státuszát 2015. december 31.-én jogszabályi előírások miatt sajnos meg kellett szüntetnünk de a gyűjtemény előzetes egyeztetést követően továbbra is megtekinthető a Gamma Műszaki zRt. székhelyén.

Hirdetés