A GAMMA Zrt. 1981-2015 között bejegyzett múzeumot üzemeltetett GAMMA Művek Ipartörténeti Szakgyűjtemény néven. A múzeum közgyűjteményi (szakmúzeumi) státuszát 2015. december 31.-én jogszabályi előírások miatt sajnos meg kellett szüntetnünk de a gyűjtemény előzetes egyeztetést követően továbbra is megtekinthető a GAMMA Zrt. székhelyén. A gyűjtemény a támogatóink segítségével alapításától kezdve folyamatosan bővül, kiállítótere a GAMMA új látogató és képzési központjában található Juhász István konferenciateremben került kialakításra.

Az alábbi könyvtárakban a múzeumunk anyagaiban böngészhet:

 

Támogatóink:

A gyűjtemény a támogatóink segítségével alapításától kezdve folyamatosan bővül. Külön köszönjük az alább felsorolt személyeknek:

Ambró Péter, Antal Ákos, Bába Miklós, Baki Péter, Balczer János, Balonyí Gusztáv, Bancsó Sándor, Barborik Ferenc, Baczoni Tamás dr., Bartis Ferencné, Baumann Attila, Baumler Ede, Bayer Ferenc, Béleczki István, Bérczkövi Tibor, Bikk Béla, Bikkfalvi Ernő, Billing Ádám dr., Bíró László, Bodó Csaba, Bőzsőny Lajos, Bundics Zoltán, Czimbula János, Dedek Balázs, Dobos Zoltán, Dormann László, Dosztál Jenőné, Egri Erzsébet, Farkas Károly, Fazekas József, Fejér Zoltán fotóművész, Gál Lajosné, Galambos György, Gamma Rt, Garam Róbert, Garas Pál, Gemziczky Béla, Gergelyfy László, Ginelli Béla, Gombos Gábor, Grőber János, Grőber László, Gusztafikné N. Erzsébet, Gürtler Pál, Gyarmatiné dr. Korb Anikó, Gyopáros Imre, Györkös Gézáné dr., Hajas Attila, Halász Károly, Haris János és Ottó, Határőrség országos parancsnoksága, Henz János, Hidvégi Miklós, Horváth Ferenc, Horváth György, Horváth János, Horváth János (kisbér), Horváth József, Hózer Benjámin, Huszár Csabáné, Illés Gyula, Kalmár József és neje, Kancz Ottó, Karkus Ferenc és neje, Károlyi Józsefné, KellnerIstván (Hadt.Múzeum), Kemény Tibor, Kemény Tiborné, Keszthelyi Lajosné, Kiss Antal, Kövessy Ferenc dr., Koi Miklós, Kiss József és neje, Koltai Béla, Kovács Győző SZÁMALK, Körmendy Gábor, Kövesdy Sándor, Krémné Dinda Anna, Krasznai Ottó, Kubinyiné Koltai Emese, Kulcsár Imre, Kútvölgyi László, Kührner László, Laczik Bálint dr., Lappai László, Léb György, Letenyey József, Magyar László (szerk.), Magyar László (DTL), Majzik Tibor, Marcsa János, Maschek Tivadar dr., Mázi István, Medgyes Sándor, Meleg József, Mézes Emil, Micskei Gusztáv, dr. Miklauzič István, Molnár Ede, Milkovics András, Mohai János, Nagy Albert, Nagy István, Nagy Lajos, Németh Ferenc, Németh József fotóművész, Németh Lajos, Németh László, Pánczél Péter, Oláh Gyula, Pados Géza, Orbán Balázs, Pauer József, Péli Gábor, Péli Lajos, Péczka János, Pintér István, Pintér József, Princzing József, Polczer Ferenc, Pessenlehner Gyula, Prettner László, Rácz Albert, Rácz Miklós, Reiber Bálint, Reiner János, Rideg Imre, Riegler József, Rónafalvi György, Samu Flórián, Sné Juhász Lujza, Sarlai Istvánné, Sárkány Lajos, Sebestyén Róbert, Simon József, Simon László, Stahl Pál, Skoza Lórántné, Sipos József, Szabó Endre, Szabó Imre, Szarvady Lóránd, Szentiványi Tibor, Szilvássy Istvánné, Szikszay László, Sziklai István, Szlama Tímea, Szutor Dezső, Szűcs János, Szűcs Károly, Szűts László, Sztasák Árpád, Tamáskovits József, Taní Lászlóné, Thomann Sándor, Tekulics Imre dr., Tóth Endre (szerelő), Tóh Endre (Műsz.Múzeum), Tóth István, Tóth Ervin, Tóth Ferenc, Tóth Gábor, Turcsik János, XI. Helyt. Kör, Varga József dr. (Hadt.Múzeum), Varga László, Várhegyi Károly, Vas József, Várhelyi Károly, Vas József, Wetheim László, Vései István, Vitéz Gyula, Víg Péter, Wéber Eric, Wirker László, Yashikazu Ueda japán gyűjtő, Zöldi László, Zsitnyányi Attila

Köszönjük továbbá mindenkinek, aki bármilyen formában részt vett vagy rész vesz a GAMMA múltjának megőrzésében, ápolásában, kutatásában, publikálásában!A múzeum története bővebben:

1981 Az alapítás ideje, a gyűjtemény kezdete.
1985 Az első, helyi alkalmi kiállítás "40 ÉV A GAMMA MŰVEKBEN" címmel


1994 A Hadtörténeti Múzeumban "100 ÉVE SZÜLETETT JUHÁSZ ISTVÁN A GAMMA TULAJDONOSA A GAMMA-JUHÁSZ TÍPUSÚ LŐELEMKÉPZŐ FELTALÁLÓJA" című kiállítás.A XI. kerületi Etele Helytörténeti Körben állandó kiállítás nyílt a "GAMMA TÖRTÉNETE" címmel. A COMFER 94 Nemzetközi Számítástechnikai Szakkiállításon "JUHÁSZ ISTVÁN ÉLETE" című kamara kiállítás. "METESZ Országos Ankét a Műszaki, Természettudományos és Orvosi Gyűjtők és Gyűjtemények" tárgykörben. Itt hangzott el: "XI. kerületi Helytörténeti Gyűjtemények, különös tekintettel az ipartörténetére" című előadás.

1995. A Hadtörténeti Múzeumban "A vegyipar, vegyvédelem története" című kiállítás. A "75 éves GAMMA" című jubileumi kiállítás a gyártelepen. Múzeumi "MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY"t kapott a GAMMA IPARTÖRTÉNETI GYAKGYŰJTEMÉNY az ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM szakvéleménye alapján a MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM-tól. METESZ országos ankét "A mérnök, a természettudós és az orvos szerepe a társadalomban". Itt hangzott el "Juhász István, a GAMMA feltalálója és tulajdonosa" címmel előadás. A Neumann János SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUS-án, "Magyar Számítógép-technika története" szekcióban előadás a "GAMMA-JUHÁSZ LŐELEMKÉPZŐ"-RÓL, Dr. Varga József és Kemény Tibor tolmácsolásában.

1996. A "Magyarország múzeumai" című útikalauzban és ismerettárban megjelenik a "GAMMA Múzeum Szakgyűjtemény" címszó.A Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége a GAMMA Múzeum részére a Dulovits Díjat adományozta.

1997. A Műszaki Múzeumok Első Kongresszusa című rendezvényre a GAMMA Múzeum vezetőjét is meghívják. A Hadtörténeti Múzeum-ban a "Honi hadiipar évszázada" kiállításon a GAMMA Múzeum gyűjteményéből is kiállításra kerültek műszerek és dokumentumok.

1998. A XI. kerületi ETELE HELYTÖRTÉNETI KÖR-ben átalakítva a GAMMA új kiállítása nyílik meg. A Művelődési és közoktatási Minisztérium pályázatát elnyerve, elkészül a múzeumi szakleltár, mely nagy elismerést vált ki szakmai közökben.

1999. A GAMMA MŰSZAKI Rt. felszámolja rajztárának egy részét. A mintegy 6 köbméter dokumentáció az Országos Műszaki Múzeumba kerül. Ott szétválogatva a dokumentáció egyrésze ott marad, másik része az Országos Levéltárba kerül megőrzésre, a maradék pedig selejtezésre (főleg szerszámrajzok) kerül.

2000. Japán gyűjtővel történt levelezés alapján kiderül, hogy az 1993.-ban a Váci Petzvál Múzeumból ellopott Duflex prototípus (NRo. 965.) Japánban van egy gyűjtőnél. A Hadtörténti Intézet és Múzeumban megalakul a Haditecnikai Történeti Társaság, melynek elnökségi tagjává választják Kemény Tibort aki nagyon sokat tett a szakgyűjtemény létrehozásáért.

2001. Elkészül az ipartörténeti szakgyűjtemény új bemutatóterme.

2004. A GAMMA Rt. költségén megkezdődik a múzeumi fényképek és iratanyagok digitalizálása.

2005. A 85. évforduló alkalmából kibővül a múzeumi bemutató terület és ismét felújítják. A digitalizált anyagok és a tárgyakról készült képek egy része felkerül a GAMMA honlapra.

2008. A gyűjtemény a GAMMA Zrt. új telephelyén kerül elhelyezésre, kibővülve a Respirátor Zrt. egykori kiállításával is.

2016. A múzeum közgyűjteményi (szakmúzeumi) státuszát 2015. december 31.-én jogszabályi előírások miatt sajnos meg kellett szüntetnünk de a gyűjtemény előzetes egyeztetést követően továbbra is megtekinthető a Gamma Műszaki Zrt székhelyén.

2017. Sikerül az 1993.-ban a Váci Petzvál Múzeumból ellopott Kinga fényképezőgépet (Nr. 147001.) visszavásárolni.

2020. A 100. évforduló alkalmából a kiállítás a GAMMA új látogató és képzési központjában található konferenciaterembe kerül áthelyezésre.

2021. A kiállításnak helyet adó konferenciaterem Juhász Istvánról kerül elnevezésre. A gyűjtemény jelentős mértékben bővül.